Obsah košíku

ve vašem košíku máte
0 ks zboží za 0,00 Kč
0,00 Kč s DPH

zobrazit obsah

Nepřihlášený uživatel

přihlášení
zapomněl jsem heslo

Vyhledávání

V závislosti na připojení k internetu, stavu PC a množství dat může vytvoření ceníku trvat až několik minut.

 
 

Registrace

• Uvedené webové rozhraní slouží jako neveřejné stránky, které obsahují B2B řešení pro registrované obchodní partnery.
• Objednávat zboží může pouze registrovaný/přihlášený uživatel.
• Základní podmínkou pro nákup v internetovém velkoobchodě je vlastnictví živnostenského oprávnění.
• V případě, že nejste podnikatel, navštivte náš internetový maloobchod www.donpealo.cz.
• Registrovat se můžete 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Vzhledem k nutnosti přiřazení Vašeho nákupního ceníku může být Váš účet aktivován pouze v pracovní dny od 7 do 19 hodin.

Jako první krok při registraci uveďte prosím, zda jste
 
 1. Zákazník, který již v PEALu nakupuje:
 - pokud jste zákazník, který s námi běžně obchoduje a nově chce začít nakupovat přes internetový obchod

 2. Nový zákazník:
 - pokud jste zákazník, který ještě nemá nastavené podmínky odběru a chce s námi začít obchodovat

• Podrobnější popis registrace najdete zde 
• Položky označené * jsou povinné
• Heslo musí obsahovat alespoň 6 znaků
• Při registraci je velmi důležité zadat používaný e-mail, informace pro zákazníka jsou odesílány prostřednictvím elektronické pošty
• Pro dokončení registrace je nutne souhlasit s obchodními podmínkami
• Případné dotazy posílejte prosím na objednavky@peal.cz

 

Jste zákazník PEAL:

* Jste zákazník PEAL?

Přihlašovací údaje:

* Přihlašovací jméno
* Heslo
* Ověření hesla

Kontaktní údaje:

* Telefon
+420
Fax
+420
* E-mail

Fakturační údaje:

* Firma (osoba)
* Ulice
* Město
* PSČ
*
DIČ
CZ
* Typ provozovny

Váš region:

* Region

Doručovací údaje:

V případě, že chcete zásilky doručovat na fakturační adresu, není třeba doručovací údaje vyplňovat.

Firma (osoba)
Ulice
Město
PSČ

Souhlas s podmínkami:

* Souhlasím s obchodními podmínkami:

* Souhlasím se zasíláním informací:

* Kontrolní kód
kod
 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup veškerého sortimentu v internetovém obchodě provozovaném na doméně velkoobchod.peal.cz. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu velkoobchod.peal.cz je obchodní společnost PEAL a.s., U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10, IČ:25775634 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 5999 (dále jen Prodávající).

I. Obecná ustanovení

Uvedené webové rozhraní slouží jako neveřejné stránky, které obsahují B2B řešení pro registrované obchodní partnery Prodávajícího.

Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění souhlasí.

Objednávka kupujícího je akceptací nabídky prodávajícího uveřejněné na internetových stránkách obchodu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího do sféry prodávajícího, tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupujícímu je zaslána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy, je tedy kupujícímu umožněna její archivace a reprodukce.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu velkoobchod.peal.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

II. Předmět plnění

Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu zboží uvedené v nabídce firmy. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahuje.

Kupující určí přesné množství zboží internetovou, emailovou, faxovou nebo telefonickou objednávkou ve které uvede množství objednaného zboží, termín plnění a způsob dopravy.

Termín a splnění dodávky je stanoven dohodou mezi smluvními stranami.

Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za toto kupní cenu dle nastavených podmínek. Povinnost prodávajícího je umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.

Kupující je povinen zajistit převzetí zboží zodpovědnou osobou. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. Kupující je povinen vždy potvrdit prodávajícímu převzetí zboží na dodacím listě.

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Zjištěné vady je povinen kupující reklamovat okamžitě při převzetí zboží, a to písemně.

Dopravu zboží od prodávajícího do místa určení zajišťuje prodávající, pokud není dohodou určeno jinak. Cena dopravy je součástí fakturované částky.

Pokud si po dohodě kupující zajistí dopravu sám, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.

Prodávající ručí, že bude dodávat zboží v jakosti odpovídající deklarované normě, ručí za jakost a zdravotní nezávadnost zboží.

Vratné obaly je kupující povinen buď vrátit výměnou při dodávce zboží nebo uhradit dle vystavené faktury. Zpětný výkup vratných obalů bude prováděn za ceny platné v době nákupu.

III. Místo plnění, přechod vlastnického práva

Při odběru kupujícím – provozovna prodávajícího

Při rozvozu prodávajícího – provozovna kupujícího            

Při odeslání prostřednictvím dopravce kupujícího – místo předání dodávky uvedené v dokladech.

Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny. V případě nezaplacení dodávky ve lhůtě splatnosti je kupující povinen vydat zboží ihned na požádání zpět prodávajícímu.

Kupující a prodávající se výslovně dohodli, že v případě neuhrazení kupní ceny zboží v termínu splatnosti, uhradí kupující na požádání prodávajícího kupní cenu nikoliv finančními prostředky, ale dodáním zboží ze svého vlastnictví, a to v hodnotě rovnající se hodnotě dlužné částky.

IV. Cena plnění a fakturace

Ceny zboží jakož i platební podmínky za odebrané zboží jsou nastaveny individuálně dle uzavřené smlouvy.                                                                         

Podkladem pro placení je faktura, kterou vystaví prodávající. V případě, že kupující neobdrží do 5 dnů ode dne převzetí zboží fakturu, je povinen si tuto u prodávajícího neprodleně písemně vyžádat.

Splatnost faktury  je dle dohodnutých podmínek na faktuře vždy vyznačena.  Pokud kupující fakturu v termínu splatnosti neuhradí, má povinnost zaplatit prodávajícímu sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě vystavení pro-forma faktury a placení v hotovosti při odběru zboží potvrdí prodávající kupujícímu převzetí hotovosti.

V. Cena přepravy

Bezplatný dovoz zboží platí při objednávkách nad 10.000 Kč s DPH.

Při hodnotě nákupu mezi 5.000 – 10.000 Kč účtujeme dopravné 50 Kč/závoz.

Do hodnoty nákupu 5.000 Kč účtujeme 100 Kč/závoz.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

VI. Další ujednání

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu veškeré změny týkající se jeho sídla, místa plnění, obchodního jména, případně další změny, které by mohly ovlivnit plnění  a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

V Praze dne 1.3.2012

PEAL a.s.

Zavřít

Copyright (c) 2007-2017 PEAL a.s. Všechna práva vyhrazena.

Právní podmínky | Ochrana dat | Mapa serveru | Mapa produktů | Odkazy

Elektronická evidence tržeb EET
Podle zákona o evidenci tržeb je od 1.3.2017 společnost PEAL a.s. povinna vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény PEAL a.s. nebo jiných subjektů.

Webdesign a programovaní a webhosting: MagicHouse s.r.o.

Prohlašuji, že jsem starší 18-ti let a jsem si vědom, že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích.

ANONE

I state that I am over the age of 18 and I am aware that these web pages contain information about tobacco products.

YESNO