Obsah košíku

ve vašem košíku máte
0 ks zboží za 0,00 Kč
0,00 Kč s DPH

zobrazit obsah

Nepřihlášený uživatel

přihlášení
zapomněl jsem heslo

Vyhledávání

V závislosti na připojení k internetu, stavu PC a množství dat může vytvoření ceníku trvat až několik minut.

 
 

Reklamační řád a záruční podmínky elektronické cigarety

Rádi bychom Vás upozornili na některé důležité skutečnosti:

1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a důsledně se jím řiďte.

2. Při používání výrobku jiným způsobem nebo používání v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.

3. Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobné jeho obvyklým užíváním (§619, odst.2 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění). Dále pak na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, či mechanickým poškozením. V případě zájmu však může být nabídnuta cena opravy, se kterou však reklamující musí písemně souhlasit (email nebo osobně).

5. Reklamace nebude uznána za oprávněnou v případě, že je výrobek vystaven po delší dobu nepříznivému vnějšímu vlivu (např. přímé sluneční záření, jiné záření či vystavení elektromagnetickému poli, po přepětí v síti apod.).

6. Standardní 24 měsíční záruka se vztahuje na elektrické a elektronické komponenty – tedy baterie, dobíjecí adaptéry, dobíjecí pouzdra PCC apod.

Zároveň je však nutno odlišovat pojmy ZÁRUČNÍ DOBA a ŽIVOTNOST. Z tohoto hlediska jsou jednotlivé komponenty a příslušenství elektronických cigaret rozděleny do 3 kategorií:

a)       Baterie a další elektronické součásti – u všech baterií je životnost 300 dobíjecích cyklů, přičemž kapacita baterie postupně klesá (přirozený jev u všech typů baterií, považovaný za běžné opotřebení).

b)       Atomizery, cartomizery, cleanomizery a další příslušenství, sloužící k plnění liquidem – jedná se o spotřební materiál, jehož živost je 10 dní až 3 měsíce. V tomto případě se životnost odvíjí od četnosti použití, způsobu zacházení, použitém liquidu apod. Součástí těchto produktů je mj. žhavicí spirálka, která přeměňuje liquid v páru a nosné medium, přivádějící liquid ke žhavicí spirálce (knoty, vata). Používáním dochází k postupnému zanášení spirálky i knotů a tedy k postupnému snižování výkonu. Hustší liquidy (např. „čokoláda“) zanášejí spirálku více než řidší (např. tabákové). U tohoto příslušenství lze tedy akceptovat reklamace pouze na závady, reklamované bezprostředně po zakoupení (výrobní vady, mechanické poškození apod.).

c)       Liquidy a náplně – na tyto produkty nelze reklamaci uplatnit. Jedná se o spotřební materiál k elektronickým cigaretám. Tyto produkty nelze ani vracet. U liquidů je akceptovatelná pouze reklamace na prošlou dobu spotřeby, která činí 2 roky a je vyznačena na obalu liquidu.

7. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

8. Kupující je povinen prohlédnout si zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad.

9. Zboží, které je reklamováno, je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který poslouží jako záruční list.

10. Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího formou vyplnění reklamačního protokolu s písemným  popisem závady a kontaktními údaji (jméno, adresa, telefon nebo e-mail)

11. Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou nebo případně výměnou součásti výrobku. V takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek (§622 odst. 1 Občanského zákoníku). Kupujícímu, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny.

12. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.  Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

 

 


Copyright (c) 2007-2023 PEAL a.s. Všechna práva vyhrazena.

Právní podmínky | Ochrana dat | Mapa serveru | Mapa produktů | Odkazy

Webdesign a programovaní a webhosting: MagicHouse s.r.o.

Prohlašuji, že jsem starší 18-ti let a jsem si vědom, že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích.

ANONE

I state that I am over the age of 18 and I am aware that these web pages contain information about tobacco products.

YESNO